Godność i samodzielność

... Drugi raz braliśmy udział w szlachetnej akcji, w tym roku użyczyliśmy środków transportu, a nasi Domownicy wraz z terapeutami i psychologiem wspólnie z wolontariuszami Szlachetnej Paczki dostarczali podarunki do potrzebujących. Piękna Akcja będziemy brali niej udział do Końca Świata i Jeden Dzień Dłużej ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszystkie ogłoszenia o przetargach i zamówieniach publicznych zamieszczane są na stronach Biuletynu Informacji Publicznej

http://dpsszpegawsk.mojbip.pl/