Godność i samodzielność

W Domu Pomocy Społecznej w Szpęgawsku mieszkają 3 osoby z zaburzeniami rozwoju ze spektrum autyzmu, wymagające indywidualnego specjalistycznego wsparcia w zakresie terapii i opieki. W ramach realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku Programu Pomocy Osobom Autystycznym z Terenów Wiejskich oraz ich Rodzinom, kadra Domu Pomocy została przeszkolona z zakresu wiedzy o autyzmie i metod pracy z osobami z autyzmem. Pracownicy Stowarzyszenia, superwizorzy behawioralni, regularnie wspierają terapeutów i opiekunów prowadząc konsultacje dotyczące rozwijania umiejętności osób z autyzmem, dostosowywania środowiska do ich specyficznych potrzeb oraz radzenia sobie z trudnymi zachowaniami.

Współpraca ta dotyczy funkcjonowania osób z autyzmem na oddziałach oraz na terapii zajęciowej. Na przykład na oddziale, na którym mieszka jedna z osób z autyzmem, w celu poprawy jej funkcjonowania zastosowano plan aktywności zapewniający jej przewidywalność, a także wprowadzono kontrakty na poprawne zachowanie oraz różnorodne zmiany w otoczeniu, które mają zminimalizować prawdopodobieństwo wystąpienia zachowań trudnych.

Instruktorzy terapii zajęciowej podczas zajęć w pracowniach, w pracy z osobami z autyzmem wykorzystują elementy terapii behawioralnej. Ponieważ nie ma pracy i nauki bez odpowiedniego poziomu motywacji, terapeuci stosują systemy motywacyjne uwzględniające preferencje poszczególnych osób wzmacniając pozytywne zachowania i wysiłek włożony w pracę. Terapeuci dostosowują proponowane w pracowniach aktywności do możliwości i zainteresowań poszczególnych osób, a rozwijane umiejętności są uczone stopniowo .

Dzięki zastosowaniu elementów terapii behawioralnej, mieszkańcy z autyzmem regularnie korzystają z terapii zajęciowej, produktywnie i przyjemnie spędzając czas. Udział w zajęciach, podczas których mogą podtrzymywać wcześniej nabyte umiejętności i rozwijać nowe, a także funkcjonować w grupie mieszkańców, przyczynia się do spadku trudnych zachowań, a przede wszystkim podnosi jakość życia tych osób.

Wszystkie ogłoszenia o przetargach i zamówieniach publicznych zamieszczane są na stronach Biuletynu Informacji Publicznej

http://dpsszpegawsk.mojbip.pl/