Godność i samodzielność

„RAZEM Z NAMI ODKRYWCAMI”

ZADANIE PUBLICZNE PROWADZONE PRZEZ STOWARZYSZENIE W ROKU 2015

W miesiącu grudniu 2014 roku Stowarzyszenie na Rzecz Osób Starszych i Niepełnosprawnych CORDIS aplikowało w Konkursie Ofert ogłoszonym przez Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gd w ramach realizacji zadań dotyczących organizowania lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych.

Cele zadania publicznego:

  • aktywizowanie osób niepełnosprawnych intelektualnie i chorych psychicznie,
  • poznanie zasad tolerancji i akceptacji drugiego człowieka,
  • integracja osób niepełnosprawnych z DPS Szpęgawsk z uczestnikami zajęć w ŚDS - Zblewo
  • zapoznanie osób niepełnosprawnych z florą i fauna mórz i oceanów,
  • umożliwienie kontaktu z naturą poprzez kontakt z żywym zwierzęciem i poprzez zwiększenie możliwości lokomocyjnych;
  • odreagowanie napięć i emocji;
  • rekreacja i wypoczynek osób niepełnosprawnych i starszych;

W pierwszym kwartale roku rozpoczynając od miesiąca lutego 2015r rozpocznie się cykl warsztatów rozwijających umiejętności pracy w technikach tj. DECOUPAGE i wiklina papierowa dla osób niepełnosprawnych intelektualni i psychicznie chorych z dwóch placówek: Środowiskowego Domu Samopomocy ze Zblewa i Domu Pomocy Społecznej w Szpęgawsku. Zajęcia będą trwały cztery tygodnie (1 x w tygodniu spotkanie warsztatowe). Dom Pomocy Społecznej jako partner zabezpieczy poczęstunek a Stowarzyszenie CORDIS zapewni wykwalifikowanych instruktorów, którzy poprowadzą zajęcia. Zwieńczeniem działań będzie udział w Jarmarku Wielkanocnym organizowanym na terenie Grodziska Owidz.

W miesiącu maju 2015r zorganizowana zostanie wycieczka do Oceanarium w Gdyni. Uczestnicy – niepełnosprawni mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Szpęgawsku będą mogli zwiedzić żywą wystawę fauny i flory mórz i oceanów następnie odbędą spacer nadmorską promenadą połączony ze zwiedzaniem jachtowej mariny. W realizacje tego zadania zaangażowany zostanie Partner DPS w Szpęgawsku, który zapewni suchy prowiant i napoje. Stowarzyszenie zapewni dojazd i opiekę pielęgniarek i opiekunów – członków organizacji. Liczba uczestników działania 50 osób.

W miesiącu czerwcu 2015r. zostanie zorganizowana impreza rekreacyjna w plenerze pt. „Witaj lato”. Uczestnikami realizacji tego zadania będzie 200 osób niepełnosprawnych intelektualnie i chorych psychicznie z Domu Pomocy Społecznej w Szpęgawsku oraz osoby niepełnosprawne z innych placówek pomocy społecznej. Zadanie opiera się na rekreacji – tańcach, animacji, wspólnej biesiadzie przy ognisku i pokazach służb tj. Straż Pożarna, Ratownicy Medyczni, Policja itp. Impreza odbywała się będzie na terenie użyczonym przez partnera projektu DPS w Szpęgawsku, poczęstunek, kiełbaski na ognisko, napoje, ciasta itp. zapewni również partner. Stowarzyszenie zapewni opiekę pielęgniarek i opiekunów, którzy czuwali będą nad bezpieczeństwem uczestników. Działania projektu skierowane zostaną do grupy 300 osób niepełnosprawnych pod względem intelektualnym i psychicznie chorych, zagrożonych wykluczeniem i naznaczeniem społecznym.

Partner: Dom Pomocy Społecznej w Szpęgawsku

Wszystkie ogłoszenia o przetargach i zamówieniach publicznych zamieszczane są na stronach Biuletynu Informacji Publicznej

http://dpsszpegawsk.mojbip.pl/