Godność i samodzielność

Terapia zajęciowa - „ to pewne określone czynności o charakterze zajęć fizycznych i umysłowych (…), które mają na celu przywrócenie choremu sprawności fizycznej i psychicznej”

 

Głównym celem terapii zajęciowej w naszym Domu jest danie szansy każdemu mieszkańcowi wyrażenia siebie w dostępnej i indywidualnej formie, kreślonej jego wewnętrznymi i zewnętrznymi predyspozycjami. Kierując się poczuciem odpowiedzialności za szeroko pojęty rozwój naszych mieszkańców, opracowujemy względem każdego z nich indywidualny plan wsparcia, na podstawie którego prowadzimy wielokierunkowe zajęcia terapeutyczne.

Zajęcia terapeutyczne w naszej Placówce prowadzone są przez pięciu instruktorów terapii, instruktora ds. kulturalno - oświatowych oraz terapeutę odbywają się codziennie od godziny 7.oo – 15.oo i w miarę potrzeb poza godzinami pracy.

Dzięki zróżnicowanym zajęciom dajemy naszym mieszkańcom możliwość miłego
i   twórczego spędzania czasu oraz dbamy o ich aktywność społeczną poprzez branie udziału w różnego rodzaju imprezach kulturalno – sportowych (integracyjne turnieje tenisa stołowego, rozgrywki warcabowe, szachowe, „ Liga 1000” imprezy okolicznościowe, odwiedzanie wystaw itp.)

Działania terapeutyczne w naszym Domu obejmują:

  • muzykoterapię – dziedzina posługująca się muzyką lub jej elementami w celu przywracania zdrowia lub poprawy funkcjonowania osób z różnorodnymi problemami natury emocjonalnej, fizycznej lub umysłowej. (słuchanie muzyki, ćwiczenia rytmiczne i klaskanie, wystukiwanie rytmu, śpiewanie piosenek,słuchanie muzyki, naśladowanie głosów ptaków itp.). Od ponad trzydziestu lat w naszym Domu istnieje zespół „ Promyk Słońca ”, który umila nam wszelkie imprezy.
  • ludoterapię – udział w grach i zabawach
  • biblioterapię terapia oparta na słowieczytanie, recytowanie i pisanie wierszy, pogadanki, dyskusje itp.
  • zajęcia plastyczne – malowanie, rysowanie, wydzieranie, wycinanie, modelowanie, wspólne tworzenie obrazu itp.
  • ergoterapia – wdrażanie mieszkańców do samodzielności w czynnościach dnia codziennego (zajęcia w pracowni drewna, nakrywanie do stołu, sprzątanie sali terapii itp.)
  • silwoterapię – metoda terapeutyczna oparta na kontakcie z przyrodą (spacery nad jezioro i do lasu)

We wszystkich tych formach terapii mieszkaniec może być biernym obserwatorem lub aktywnym uczestnikiem.

 

Wszystkie ogłoszenia o przetargach i zamówieniach publicznych zamieszczane są na stronach Biuletynu Informacji Publicznej

http://dpsszpegawsk.mojbip.pl/