Godność i samodzielność

Dom Pomocy Społecznej w Szpęgawsku założono w 1962 r. w dawnej siedzibie rodziny von Paleske.

 

Pierwotnie był to zabytkowy dworek otoczony parkiem. Wraz z Domem powstało Gospodarstwo Pomocnicze o pow.62,5 ha . Obecnie obiekt wpisany jest do rejestru zabytków Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Pierwszym kierownikiem zakładu był Jan Ertmański.

 

W roku 1981 rozpoczęto remont kapitalny dworku, a w roku 1984 wybudowano portiernię i rezerwowe ujęcie wody. W ramach Gospodarstwa Pomocniczego wybudowano budynek inwentarski, hangar na maszyny rolnicze. Gospodarstwo to funkcjonowało do roku 2000.

Obecnie Dyrektorem domu jest Anna Szwedowska, placówka świadczy usługi zgodnie z wymaganymi standardami. Od lutego 2007r. posiada zezwolenie na działalność domu , na czas nieokreślony.

Dom Pomocy Społecznej w Szpęgawsku przeznaczony jest dla osób przewlekle psychicznie chorych, posiada 216 miejsc.

Wszystkie ogłoszenia o przetargach i zamówieniach publicznych zamieszczane są na stronach Biuletynu Informacji Publicznej

http://dpsszpegawsk.mojbip.pl/